Tværfagligt Forum

Tværfagligt Forum er daginstitutionernes lokale forum, hvor udfordringer der giver anledning til bekymring hos et barn, kan bringes op til tværfaglig drøftelse. Dette vil altid ske med samtykke fra forældrene.

I Tværfagligt Forum skal samtalen give lederne og medarbejderne hjælp, supervision og praktisk vejledning til yderligere, at kunne tænke inklusion og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe det enkelte barn.

Udover medarbejderne og leder fra daginstitutionen, deltager der hver gang:

  • En psykolog
  • En talepædagog
  • En specialpædagog

Vi holder Tværfagligt Forum ca. en gang om måneden.