Pædagogisk læreplan

Dagtilbudslovens § 7 siger blandt andet: at dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Dagtilbuddet skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Vi i Stokrosen er i fuld gang med at implementere vores pædagogiske læreplan, så det bliver et fælles pædagogisk grundlag vi kan arbejde ud fra. Med en fælles retning og i et samarbejde med jer forældre. 

I Stokrosen arbejder vi på at styrke børnenes sociale kompetencer og børnefællesskaber. Konstante temaer i Stokrosen er børns venskaber, hvordan de etableres og styrkes, og hjælpes til konflikthåndtering. 

Dialogisk læsning og læse leg grupper er en fast del af vores dagligdag. 

Vi har mange traditioner i Stokrosen og ved disse lejligheder formidles mange af vores kulturelle værdier. At gå i institution er blevet en kulturel udtryksform, her læres omgangsform - og tone, normer og regler.

Over de sidste måneder er der flere tiltag der har været sat på pause eller aflyst. Dette skyldes Corona og de retningslinjer der er lagt ud til dagtilbud og som vi arbejder med og overholder.

Vi evaluerer løbende på vores personalemøder ift. Corona og hvilke gode tiltag vi kan beholde, også efter en Corona tid. Udelivet er kommet for at blive, der er mindre sygdom blandt børn og voksne, vi har oplevet at børnene synes det er i orden med et minimum af legetøj, god normering til børnene og nye venskaber er dannet og meget mere. Til trods for Corona, har vi stadig haft læreplaner inde over vores dagligdag, i form af medbestemmelse, perspektiver, leg og læring og ligesom vi sprogvurderer børnene når de er 2,3 og 5 år.