Stokrosens værdier

I Stokrosen arbejder vi ud fra et fælles værdi sæt som tager afsæt i 4 værdier/temaer:

Det første er forældresamarbejde som betyder, at vi og forældrene er fælles om at skabe rammerne for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det gør vi ved at give mulighed for en dialog, der tilpasses den enkelte familie. Skabe tryghed og tiltro, gennem samtaler og handlinger. Vægte de positive fortællinger om børnene og dokumentere det pædagogiske arbejde og gå i dialog om det.

Det andet er hverdagens pædagogik som betyder, at vi arbejder målrettet med børns udvikling gennem dagligdagens rutiner og gøremål. Det gør vi ved, at inddrage børnene i eksempelvis borddækning og tage tøj på selv for derigennem, at give dem rum til at udvikle deres selvhjulpenhed. Vi inddrager børnene i beslutninger vedrørende dagligdagens gøremål, for eksempel hvordan opgaven udføres og af hvem. Vi støtter og motivere børnene til at mestre større udfordringer for eksempel, at gå fra at kunne tage jakke på, til at kunne tage alt overtøjet på selv.

Det tredje værdisæt er anerkendelse og børnefællesskaber som betyder, at børnene føler og oplever sig set, hørt og forstået som sig selv og som en del af et fællesskab. Det gør vi ved, at lytte til børnene og tage deres perspektiv. Sætte ord på børnenes følelser, oplevelser og intentioner. Vi laver aktiviteter, der understøtter børnenes fællesskaber, som også samtidig matcher det enkelte barns udvikling. Vi inviterer børnene med i lege og aktiviteter og samtidig værner og skærmer de små fællesskaber.

Det fjerde værdisæt er et udviklende arbejdsfællesskab som betyder, at vi har et arbejdsfællesskab hvor vi samarbejder på tværs og alle bidrager til husets udvikling. Vi er opmærksomme på at adskille personlige værdier og arbejdsværdier. Alle bidrager til planlægningen og den pædagogiske diskussion. Vi bruger også humor i samarbejdet og vi laver "scene skift", hvor vi både giver plads til at hjælpe hinanden og få hjælp.