Hverdagen I Stokrosen

Stokrosen åbner kl. 07.00, og vi begynder altid dagen i køkkenet/fællesrummet.

Det er vigtigt for os at sige "godmorgen" til alle børn og forældre, så vi kan få en god start på dagen. Når barnet møder ind, skal I forældre melde jeres barn ind på Tabulex.

Vi starter stille op – og der er mulighed for at spise morgenmad indtil kl. 8.00. 

Ved 8 tiden er alle stuer åbne og børnene kan lege på kryds og tværs af hele huset.

Når I møder i børnehaven, må I meget gerne hjælpe jeres barn med at hænge tøjet i garderoben, sætte madkassen i køleskabet og lægge frugtposen i frugtkurven i fællesrummet.

Klokken ni holder vi samling på stuerne, hvor vi synger sange, læser rim og remser og leger begrebs lege, der skildrer den verden, børnene lever i. Det handler i denne halve time om at være sammen i rolige omgivelser. Her bør alle børnene være kommet, så der ikke opstår for mange forstyrrelser i samlingen. Kommer I senere end klokken ni, så skal I vente udenfor til vi er færdige med samlingen. I kan også skrive på Tabulex, at I kommer efter samling. Vi slutter af med et lille måltid, som består af hjemmebagt brød.

Efter samling er der forskellige tiltag i huset. Vi inddrager børnene i beslutninger vedrørende dagligdagens gøremål. Det kan eksempelvis være i forbindelse med deres gruppe, lege på legepladsen, sprog grupper, tur ud af huset eller fordybelse med en ven.

Sovebørnene kommer ud at lege på legepladsen om formiddagen, fordi de sover efter frokost. 

Kl. 11.30 spiser vi frokost. Alle børn skal her på toiletbesøg og vaske hænder inden vi spiser. Til frokost hjælper børnene på skift med at dække bordet og dele madkasser ud.

Kl. 12.00 puttes sovebørnene, og vi andre går på legepladsen. 

Vi leger hele dagen, både ude og inde. Vi, som personale er meget opmærksomme på hvordan legene udvikler sig hos børnene. Nogen gange skal vi hjælpe børnene videre i legen, og andre gange er det børnene der selv udformer og udvikler legene.

Vi prioriterer at børnene kommer ud hver dag. Vores legeplads er stor og har mange forskellige lærings rum til stor glæde for både børn og voksne. Den indbyder til aktiviteter for alle børn med mulighed for leg i sandkassen, boldspil på fodboldbanen, klatre, gynge og cykle. 

Kl. 14.15 spiser børnene det medbragte frugt og lidt brød fra børnehaven. Her samler vi op på dagen, taler sammen og læser historier.

Sidst på dagen leger vi enten ude eller inde.

Når du henter dit barn, må du meget gerne hjælpe dit barn med at rydde op efter den leg eller aktivitet, som barnet har været i gang med. 

Husk at afmelde barnet på Tabulex inden I går.