Forældresamarbejde

I Stokrosen vægter vi forældre samarbejdet højt, da vi ved det har stor betydning for børnenes trivsel og udvikling. Det betyder, at vi gerne vil opbygge en gensidig åbenhed og interesse gennem dialog og give plads til, at vi kan være både enige som uenige. Vi vil som medarbejdere møde jer med positivitet og engagement. Gennem et tillidsfuldt og ærligt samarbejde, bliver det muligt for os, at nå vores pædagogiske mål, som skal ruste børnene i deres videre udvikling. Vi er fælles om, at skabe rammerne for børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse.

Vi forventer, at I som forældre deltager aktivt i samarbejdet om jeres barns trivsel. Er der noget som undre jer, må I meget gerne fortælle os det, så vi kan forklare, hvorfor vi gør, som vi gør.

Vi vil løbende være i dialog om jeres barn - både i den daglige samtale ved afhentning efter endt dag, og i mere dybdegående samtaler mellem forældre og pædagoger.

 

Bestyrelsen

Kunne I tænke jer at være en mere aktiv del af jeres barns institutions liv og være med til at præge dagligdagen i Stokrosen, så har I mulighed for at melde jer ind i bestyrelsen.

Læs mere om bestyrelsen