Tværfagligt Forum

Faglig sparring til Leder og medarbejdere.

Når vi oplever et barn har brug for ekstra støtte, dette kan være sprogligt- socialt eller andet,så mødes personalet  i Tværfagligt Forum for at lave en handleplan. Dette vil altid ske i samarbejde med forældrene.   

Tværfagligt Forums opgave er at yde faglig sparring til ledere og pædagoger. Vi mødes en gang om måneden i Stokrosen. 

I det Tværfaglige Forum deltager fast en talepædagog,en psykolog og en special pædagog.

Derudover kan vi inviterer fysioterapeuter ad hoc. Vi har 1 gang i kvartalet også besøg af sundhedsplejerske og en social rådgiver, alle ansat i Helsingør Kommune. 

 

Åbningstider

Alle hverdage
kl. 07.00-17.00

Lukkedage