Stokrosens værdier

Stokrosens værdi- og pædagogiske grundlag kendetegnes ved at børnene oplever et godt lege- og læringsmiljø.

Vi arbejder ud fra den anerkendende og inkluderende tilgang til det enkelte barn, da vi ser barnet som en unik og aktiv medspiller i hverdagen. Vi skal som det pædagogiske faglige personale, være nærværende og lyttende. Hinandens forskelligheder skal grundlæggende respekteres af både børn og voksne.
Vi understøtter børnene i at blive selvhjulpen og kunne italesætte sine behov og ønsker overfor andre børn samt voksne.
At børnene oplever et sundt selvværd så de møder verden med åbne arme.
Vi er med til at skabe rammerne for solidaritet og en respekt for fællesskabet, hvor alle bliver set og hørt.
Der er plads til alle.
Da vi i Stokrosen har børn fra 2- 6 år er vores værdier et udtryk for de kompetencer, vi arbejder henimod, at børnene skal have opnået, når de forlader Stokrosen for at gå i skole.
Vi vægter det gode samarbejde og opbakning fra forældre og bestyrelse.

Åbningstider

Alle hverdage
kl. 07.00-17.00

Lukkedage