Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner tager udgangspunkt i institutionens værdigrundlag og pædagogiske grundsyn.

I Stokrosen arbejder vi på at have så mange læreplanstemaer i spil som muligt i aktiviteter og projekter. At styrke børnenes sociale kompetencer er en af kerneydelserne i dagtilbuddet. Konstante temaer i Stokrosen er børns venskaber, hvordan de etableres og styrkes, og konflikthåndtering. 

Dialogisk læsning er fast forankret i vores ugentlig logistikplan, og vi har ligeledes implementeret sprogarbejdet i de daglige aktiviteter.

Naturen færdes vi i dagligt, og det giver anledning til mange oplevelser, megen undren og mange spørgsmål fra børnene. Vi har æble- og nøddetræer på legepladsen, i det hele taget meget grønt, så børnene kan følge årstidernes skift tæt, lege med nedfaldne blade, finde dyr og spændende kryb, se og høre fugle etc. Vi har Ipads, dyreleksikon og andre opslagsværker tilgængeligt for børnene, så vi altid kan læse om det,vi finder. 

Vi har mange traditioner i Stokrosen og ved disse lejligheder formidles mange af vores kulturelle værdier. At gå i institution er blevet en kulturel udtryksform, her læres omgangsform - og tone, normer og regler. Vi er meget bevidste om at have læreplans temaerne i spil i vores hverdag og aktiviteter.

 


Åbningstider

Alle hverdage
kl. 07.00-17.00

Lukkedage
Pædagogiske læreplaner