Eftermiddag

Vi prioriterer at børnene kommer ud hver dag. Som en fast del af vores dagligdag går vi derfor på legepladsen i en stor del af eftermiddagen. Vores legeplads er stor og har mange forskellige læringsrum til stor glæde for både børn og voksne. Den indbyder til aktiviteter for alle børn med mulighed for leg i sandkassen, boldspil på fodboldbanen eller løb på vores bakke.

Kl. 14.15 spiser børnene det medbragte frugt og lidt brød fra børnehaven. Her samler vi op på dagen, taler sammen og læser historier.

Sidst på dagen leger vi enten ude eller inde alt afhængig af vejret.

Når du henter dit barn, må du meget gerne hjælpe dit barn med at rydde op efter den leg eller aktivitet, som barnet har været i gang med.