Hverdagen I Stokrosen

Vi ønsker at skabe trygge og rolige rammer i vores hverdag. Vi indrager børnene i de daglige gøremål og vægter bevægelse samt udeliv højt.

Morgen

Stokrosen åbner kl. 07.00, og vi begynder altid dagen i køkkenet/fællesrummet.

Det er vigtigt for os at sige "godmorgen" til alle børn og forældre, så vi kan få en god start på dagen. Når barnet møder ind, sørger vi for, at det krydses ind i dagsplanen.

Vi starter stille op – og der er mulighed for at spise morgenmad indtil kl. 8.00. 

Herefter åbner vi stuerne og børnene leger på kryds og tværs af hele huset.

Når I møder i børnehaven, må I meget gerne hjælpe jeres barn med at hænge tøjet i garderoben, sætte madkassen i køleskabet og lægge frugtposen i frugtkurven i fællesrummet.

Kl. 9 holder vi samling på stuerne, hvor vi synger sange, læser rim og remser og leger begrebslege, der skildrer den verden, børnene lever i. Det handler i denne halve time om at være sammen i rolige omgivelser. Her ser vi gerne, at alle børnene er kommet, så der ikke opstår for mange forstyrrelser i samlingen. Vi slutter af med et lille måltid, det kan være en skorpe, hjemmebag eller rugbrød. Vi drikker vand om formiddagen.

Formiddag

Efter kl. 9.30 er alle medarbejdere mødt ind, og vi fordeler os på stuerne. Sovebørnene kommer ud at lege på legepladsen om formiddagen, fordi de sover efter frokost. Det er også her, at vi tager på udflugter, hvis det er planlagt. Det vil altid stå på forældretavlen, når der er udflugter. Temauger, tilrettelagt efter alder eller situationsbestemte aktiviteter opstår i fællesskabet og leves ud.

Ellers byder formiddagen på fri leg på tværs af stuerne i huset eller på legepladsen.

Kl. 11.30 spiser vi frokost. Alle børn skal her på toiletbesøg og vaske hænder inden vi spiser. Til frokost hjælper børnene på skift med at dække bordet og dele madkasser ud.

Kl. 12.00 puttes sovebørnene, og vi andre går på legepladsen.

Eftermiddag

Vi prioriterer at børnene kommer ud hver dag. Som en fast del af vores dagligdag går vi derfor på legepladsen i en stor del af eftermiddagen. Vores legeplads er stor og har mange forskellige læringsrum til stor glæde for både børn og voksne. Den indbyder til aktiviteter for alle børn med mulighed for leg i sandkassen, boldspil på fodboldbanen eller løb på vores bakke.

Kl. 14.15 spiser børnene det medbragte frugt og lidt brød fra børnehaven. Her samler vi op på dagen, taler sammen og læser historier.

Sidst på dagen leger vi enten ude eller inde alt afhængig af vejret.

Når du henter dit barn, må du meget gerne hjælpe dit barn med at rydde op efter den leg eller aktivitet, som barnet har været i gang med.

Åbningstider

Alle hverdage
kl. 07.00-17.00

Lukkedage