Den styrkede pædagogiske læreplan

Stokrosens værdigrundlag og pædagogiske grundsyn tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan

 

 

 

I Stokrosen arbejder vi på at styrke børnenes sociale kompetencer og børne fællesskaber. Konstante temaer i Stokrosen er børns venskaber, hvordan de etableres og styrkes, og hjælpes til konflikthåndtering. 

Dialogisk læsning er fast forankret i vores ugentlig logistikplan, og vi har ligeledes implementeret sprogarbejdet i de daglige aktiviteter.

Naturen færdes vi i dagligt, og det giver anledning til mange oplevelser, megen undren og mange spørgsmål fra børnene. Vi har æble- og nøddetræer på legepladsen, i det hele taget meget grønt, så børnene kan følge årstidernes skift tæt, lege med nedfaldne blade, finde dyr og spændende kryb, se og høre fugle etc. Vi har Ipads, dyreleksikon og andre opslagsværker tilgængeligt for børnene, så vi altid kan læse om det,vi finder. 

Vi har mange traditioner i Stokrosen og ved disse lejligheder formidles mange af vores kulturelle værdier. At gå i institution er blevet en kulturel udtryksform, her læres omgangsform - og tone, normer og regler. 

 

Åbningstider

Alle hverdage
kl. 07.00-17.00

Lukkedage
Pædagogiske læreplaner