Bestyrelsen i Stokrosen

Hvilke opgaver har bestyrelsen i Stokrosen ?

En selvejende institution er finansieret af det kommunale budget men drevet af en forældre bestyrelse.

I praksis vil det sige, at kommunen tildeler den selvejende institution det samme beløb, som de kommunale daginstitutioner får til personale og drift, men det er bestyrelsen i den selvejende institution, der står for driften. I fagsprog er dette aftalt i en "driftsoverenskomst".

Det er således bestyrelsen, der har ansvaret for driften. For eksempel er det bestyrelsens opgave at ansætte personalet og - naturligvis i samarbejde med den pædagogiske leder og medarbejderne - at udstikke de pædagogiske retningslinje/ principper for institutionen. Alt sammen naturligvis inden for de overordnede rammer, som kommunen og lovgivningen tillader. Kommunen har tilsynspligt med institutionen, ligesom den har det i forhold til alle andre dagtilbud i kommunen.

En selvejende institution er med andre ord en reel og konsekvent måde at uddelegere ansvar og kompetencer til borgerne i lokalsamfundet. Et system, der fremmer ansvarsfølelsen og giver forældre mulighed for at præge den del af deres børns liv, der leves i en daginstitution.

Bestyrelsen i en selvejende institution består altid af et flertal af forældre.

Bestyrelsen i en selvejende institution står dermed med en juridisk og økonomisk selvstændig enhed, der står i spidsen for - og bærer ansvaret - for en daginstitution, der er finansieret af forældrene og kommunen.

Kilde: DLO Daginstitutionernes Landsorganisation. 

Lederen af den selvejende daginstitution har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og er ansvarlig for daginstitutionens arbejde over for bestyrelsen for den selvejende institution.

Seks af bestyrelsens medlemmer vælges blandt forældrene, fire medlemmer og to suppleanter samt et medlem der vælges af Helsingør Kommune (Børne- og Unge Udvalget) Derudover vælges der et medlem blandt det fastansatte personale. Lederen deltager i bestyrelsesmøderne men har ingen stemmeret.

I Stokrosen mødes bestyrelsen 7 -8 gange om året.

Der er valg til Bestyrelsen hvert år i maj måned til det fælles forældremøde i Stokrosen..

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Rasmus Dilling

Næstformand
Tanya Helene Christensen

Bestyrelsesmedlemmer

Monica Nielsen Permin & Marianne Søholm Iversen

suppleanter
Sabina Lønskov
Karina Louise Sørensen

Personalerepræsentant
Mirjana Nastasijevic

Lederrepræsentant
Bolette Hector Frost